dtb.com.ua

Патрабаванні да ўступных іспытаў

Патрабаванні да ўступных іспытаў

 УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж

 


Спецыяльнасць  2–16 01 02     Дырыжыраванне

(па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці   2–16 01 02–02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор)

1. Выкананне праграмы:

·       праспяваць песню acapella і твор з асабістым акампанементам;

·       прачытаць на памяць верш ці ўрывак з мастацкай прозы;

·       выканаць на фартэпіяна эцюд, паліфанічны твор, п’есу;

·       прадэманстраваць узровень слыхавай культуры, музычнай памяці

і рытму.

2. Сальфеджыа:

1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны рытм).

                   Час напісання 35 хвілін.

2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці (да 4 знакаў пры ключы);

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

                   Час напісання 20 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від, да 5 знакаў пры ключы);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да

5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы з вырашэннем);

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

                   Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-8 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы з вырашэннем);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.Спецыяльнасць   2–16 01 02      Дырыжыраванне

(па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці  2–16 01 02–03  

Дырыжыраванне (народны хор) 

1. Выкананне праграмы:

·       праспяваць дзве народныя песні;

·  прачытаць на памяць верш альбо ўрывак з мастацкай прозы;

·       выканаць дзве п’есы на інструменце па выбару;

·       прадэманстраваць узровень слыхавай культуры, музычнай памяці

і рытму.

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў          мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці (да 4 знакаў пры ключы);

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 20 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від, да 5 знакаў пры ключы);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы з вырашэннем);

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-8 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы з вырашэннем);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

 

5. Прачытаць з ліста аднагалосную мелодыю.

 

Спецыяльнасць 2–16 01 31   

Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці

2–16 01 31–01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

1. Выкананне праграмы:

·       паліфанічны твор 2-3-галоснага складу (у арыгінале);

·       твор буйной формы;

·       два эцюды на розныя віды тэхнікі;

·       п’еса кантыленнага характару.

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў          мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 25 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від) да 4 знакаў пры ключы;

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-7 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці)

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.Спецыяльнасць 2–16 01 31   

Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці

2–16 01 31–02 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя струнна-смычковыя інструменты)

1. Выкананне праграмы:

·       трохактаўная гама умераным рухам (4, 8, 12 гукаў legato) і арпеджыо ў тэрцыю, сэксту і актаву ў межах першых трох пазіцый;

·       эцюд на розныя віды тэхнікі;

·       твор буйной формы;

·       п’есу.

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў          мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 25 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від) да 4 знакаў пры ключы;

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-7 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці)

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.

 

Спецыяльнасць 2–16 01 31   

Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці

2–16 01 31–04 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты)

1. Выкананне праграмы:

·       дзве гамы (мажорная і мінорная) да 4-х знакаў у ключы staccatoі legato умераным рухам, арпеджыо;

·       эцюд;

·    дзве п’есы (у тым ліку кантыленнага характару), або дзве часткі цыклічнага твору.

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў    мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 25 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від) да 4 знакаў пры ключы;

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-7 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці)

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.Спецыяльнасць 2–16 01 31   

Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці

2–16 01 31–05 Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра) (домра, балалайка, гітара, цымбалы)

1. Выкананне праграмы:

·       дзве гамы (мажорная і мінорная) у дзве актавы і арпеджыо ўмераным рухам;

·       тры рознахарактарныя творы (у тым ліку твор буйной формы, кантылена і віртуозны твор).

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў    мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны        рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 25 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від) да 4 знакаў пры ключы;

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-7 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці)

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.

 

Спецыяльнасць 2–16 01 31   

Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Напрамак спецыяльнасці

2–16 01 31–05 Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра) (баян, акардэон)

1. Выкананне праграмы:

·       дзве гамы (мажорная, мінорная) у 3-4 актавы і арпеджыо ўмераным рухам;

·       эцюд;

·       паліфанічны твор;

·       твор буйной формы;

·       апрацоўка народнай песні альбо танца.

2. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў          мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 25 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від) да 4 знакаў пры ключы;

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-7 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці)

 

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.Спецыяльнасць 2-21 04 31     Музыказнаўства

1. Сальфеджыа:

         1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8 тактаў (скачкі ў          мелодыі, розныя рытмічныя складанасці: сінкопы, пунктырны          рытм).

Час напісання 35 хвілін.

         2. Зрабіць пісьмова слыхавы аналіз:

·       акордавая паслядоўнасць ў танальнасці;

·       інтэрвалы, акорды ад гука.

Час напісання 20 хвілін.

3. Зрабіць пісьмова:

·       пабудаваць мажорную гаму (натуральны і гарманічны від), мінорную гаму (натуральны, гарманічны і меладычны від, да 5 знакаў пры ключы);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 4 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       Dз ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

Час напісання 30 хвілін.

4. Праспяваць:

·       паслядоўнасць ў танальнасці (6-8 акордаў);

·       простыя дыятанічныя інтэрвалы, трытоны з вырашэннем, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       мажорныя і мінорныя трохгуччы з ператварэннямі (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы);

·       павялічанае і паменшанае трохгучча (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы) з вырашэннем;

·       D7  з ператварэннямі, ІІ7, VІІ7 (ад гука і ў танальнасці да 5 знакаў пры ключы).

5. Праспяваць з ліста аднагалосную мелодыю.

Музычная літаратура:

·                   Напісаць музычную віктарыну (10 фрагментаў з пройдзеных          твораў).

·                   Расказаць аб творчым шляху кампазітара.

·                   Аналіз музычнага твора (ў адпаведнасці з праграмай). 

 

·                   Па жаданню абітурыента падрыхтаваны расказ на тэму (музычная культура роднага кута, любімы кампазітар і г.д.).

События

Мы в социальных сетях

house-realestate.com

Министерство культуры Республики Беларусь             Rating All.BY  

Яндекс.Метрика