dtb.com.ua

ЦК Хоровое дирижирование

Справаздача аб рабоце ЦК «Харавое дырыжыраванне»    

за 2016 – 2017 навучальны год

 

 За бягучы 2016–2017 навучальны год выкладчыкамі ЦК «Харавое дырыжыраванне» была выканана запланаваная работа. Праведзена на выдатным узроўні 3 адкрытых урока згодна графіка:

тэма  “Фарміраванне прафесійных навыкаў будучых хормайстраў на ўроку харавога класа”, дысціпліна “Харавы клас” (выкладчык Пясецкая Л.Ф.);

тэма ”Ігравыя моманты ў рабоце з дзецьмі малодшага школьнага ўзросту ў класе па пастаноўцы голасу”, дысціпліна “Педагагічная практыка” (вакал)”, (выкладчык Бойка С.Г.);

тэма “Метады работы з дзіцячым хорам”, дысціпліна  “Работа з творчым калектывам”, (выкладчык Леановіч К. А.).    

Старшыней ЦК Бугасавай Т.А. падрыхтавана метадычная распрацоўка “Работа над дыкцыяй у творчым  калектыве”. Усяго выкладчыкі ЦК распрацавалі 12 вучэбных праграм па прадметах:

“Чытанне харавых партытур”;

“Дырыжыраванне”;

“Вывучэнне педагагічнага рэпертуара”.

“Практычныя заняткі па хоразнаўству”,

“Харавы клас”  па напрамках,

“Расшыфроўка народных песень”,

“Фальклорны ансамбль”,

“Вакальны ансамбль”,

“Народны танец”,

“Пастаноўка голасу”,

 “Народная творчасць і вывучэнне пеўчых стыляў”.

“Методыка выкладання вакальна-харавых дысцыплін і сальфеджыа”.

За 2016/2017 навучальны год пераапрацавана 6 вучэбна-метадычных комплексаў па групавым прадметам:

“Харавая літаратура”,

“Методыка выкладання вакальна – харавых дысцыплін і сальфеджыа”,

“Музычны фальклор”,

“Работа з творчым калектывам”,

“Гісторыя харавога выканальніцтва”,

“Народная творчасць і вывучэнне пеўчых стыляў”.

Распрацованы патрабаванні да ўсіх абавязковых кантрольных работ.        

Выкладчык, член Беларускага саюза  кампазітараў, Бугасаў С.І. выступіў з прэзентацыяй аўтарскіх зборнікаў "Душе моя..." і "Солнце на Купалу" на дванадцатай Пеўчай акадэміі ва УА  “Гомельскі дзяржаўны каледж мастацтваў”.     Выкладчыкамі і навучэнцамі ЦК дадзена 35 канцэртаў, з іх 10 ансамблем народнай музыкі “Вербіца” (кіраўнік Т.П. Харашылава). Пяць канцэртных праграм падрыхтаваў камерны жаночы хор (кіраўнік Пясецкая Л.Ф.). Шматразова ў якасці салістаў выступалі з канцэртнымі нумерамі выкладчыкі Цалко А.У., Войшніс В.А (12 канцэртаў). У якасці вядучай і таксама з сольнымі выступленнямі прымала ўдзел ва ўнутрыкаледжных і гарадскіх канцэртах  выкладчык Леановіч К.А.                                

Удзел у конкурсах і фестывалях:

Міжнародны конкурс харавой музыкі  “Залатая лента Шальчы” Дыплом ІІ ступені, харавы калектыў ЦК “Спецыяльнае фартэпіяна” (кіраўнік Бойка С. Г.);

Міжнародны дзіцячы танцавальна-вакальны конкурс-фестываль «Балтык Брыльянт» Дыплом І ступені - Стасіловіч І., Дыплом ІІ ступені - Сакалоўская Н., Дыплом ІІ ступені - Жэгждрынь І.  (клас выкладчыка Харашылавай Т.П.), Дыплом ІІІ ступені - Барнатовіч Л. (клас выкладчыка Булыга М.П.).

Рэгіянальны і абласны конкурсы патрыятычнай песні “Сэрдца зямлі маёй” Гран–Пры (г.Ліда), Гран–Пры (г.Гродна) вакальна-інструментальны ансамбль  (кіраўнікі Бойка С. Г., Бугасаў С.І., Рута Л.У.).

 Рэгіянальны конкурс “О маме говорю с любовью” - Гран-Пры (вакальны ансамбль  “Шанс”, кіраўнік Бойка С. Г.).

 

Старшыня ЦК “Харавое дырыжыраванне”                             Т.А. Бугасава

 

 

 

Цикловая комиссия «Хоровое дирижирование»

Более 25 мероприятий было проведено в Год культуры ЦК «Хоровое дирижирование»  с участием хоровых коллективов: женского камерного хора (руководитель Пясецкая Л.Ф.) , народного ансамбля «Вербица» (руководитель Хорошилова Т.П.),  вокального ансамбля  «Шанс» (руководитель Бойко С.Г.), солистами - учащимися и преподавателями. 

Важным мероприятием, которое открыло  Год культуры  на ЦК был творческий вечер преподавателя ЦК “Хоровое дирижирование” , члена союза композиторов Республики беларусь  Бугасова С.И.  в зале Белорусской  государственной филармонии, с участием Заслуженного  коллектива Республики Беларусь, Государственной академической хоровой капеллы имени Г.Р. Ширмы (художественный руководитель - народная артистка РБ   Людмила Ефимова, хормейстеры Павел Сопот и Дмитрий Хлявич).

Свыше 25 концертов для жителей г.Лида были даны народным ансамблем “Вербица”, солистами- учащимися ЦК “Хоровое дирижирование”. С целью профориентационной работы был организован ряд концертов в ДМШ, ДМШИ  Лидского методического объединения. Учащиеся и преподаватели принимали активное участие во всех общеколледжных мероприятиях (Цалко Е.В. выступала в качестве солистки оркестра русских народных инструментов и белорусских народных инструментов, Леонович Е.А. – в качестве конферансье на базе колледжных мероприятий, а также на на концертных площадках города и района ).

Конкурсы: На Республиканском фестивале- конкурсе  «Рэха»  г.Минск  высокими наградами  были  оценены оба хоровых коллектива Лидского музыкального колледжа: камерный женский хор был удостоен «Гран-При», народный ансамбль «Вербица» -диплом I степени . На V Международном фестивале-конкурсе «Гранд Волшебный, Вена-Прага, «Гран-При» удостоен народный ансамбль «Вербица»

На фестивале хоровой музыки в г.Поляница Збруе ( Республика Польша) дипломом I степени отмечен ансамбль «Вербица». В региональном конкурсе «О маме говорю с любовью» вокальный ансамбль «Шанс» отмечен дипломом III степени. В региональном конкурсе патриотической песни «Сердце земли моей»: ансамбль «Шанс» - I  место, I место в номинации солист-ансамблист, Олейник В. –II место в номинации солист-ансамблист.

На областном фестивале-конкурсе патриотической песни «Сердце земли моей» ансамбль «Шанс» отмечен дипломом I  степени.

На XI Епархиальном фестивале «Слава в вышних  Богу» дипломом лауреата  удостоены: камерный женский хор. Хор пианистов и музыковедов Лидского музыкального колледжа, вокальное трио - в составе Грико М. Лопата Н. Рубан А. На Международном конкурсе «Усміхніся зорачка” (г. Минск) вокальное  трио в составе Грико М, Лопата Н.  Рубан А. - отмечены дипломом I  степени.

На Международном конкурсе вокалистов имени С. Монюшко, (г. Минск), учащиеся ЦК «Хоровое дирижирование» Урбанович Я. и Рубан А. отмечены дипломами.

 

Одновременно с открытием УО «Лидский государственный музыкальный колледж» в 1973 была образована цикловая комиссия "Хоровое дирижирование".

В разное время в комиссии работали талантливые преподаватели, выпускники Белорусской консерватории им. Луначарского, Одесской консерватории, Донецкого музыкально-педагогического института: Князева Н.Н., Князев В.А., Лапша Л.В, Лапшина Т.Д., Бубен С.П., Чернышева Л.В., Клецкий А.А, Новикова С.Ф., Жилин Ю.И., Горячев В.Ф, Горячева Т.Г., Шалаш О.Е.

В настоящее время в цикловой комиссии работает 11 преподавателей: Бугасова Т.А. (председатель комиссии), Бугасов С.И. (член союза композиторов РБ), Будай Л.И., Булыга М.П., Бойко С.Г., Каск В.Г., Пясецкая Л.Ф. (руководитель камерного женского хора), Хорошилова Т.П. (руководитель  народного ансамбля «Вербіца»), Леонович Е.А., Цалко Е.В., Репецкая Л.П. 1024x768

Основной задачей коллектива преподавателей комиссии является формирование профессиональных знаний и навыков учащихся, необходимых в дальнейшей практической деятельности. Учащиеся занимаются по двум направлениям: «Академический хор» и «Народный хор». Полученные выпускниками знания и умения дают возможность работать с профессиональными музыкальными коллективами, быть солистами профессиональных хоров и вокальных ансамблей, заниматься педагогической деятельностью, преподавать вокально-хоровые дисциплины и сольфеджио в детских музыкальных школах искусств, работать учителями музыки в общеобразовательной школе. Большая часть учащихся цикловой комиссии ежегодно поступают в учреждения высшего образования. Бывшие выпускники плодотворно работают в высших и средних учебных заведениях и творческих коллективах Республики Беларусь: Белорусском государственном университете культуры и искусств, Минском государственном колледже искусств, Государственном Академическом народном хоре им. Г.И.Цитовича, Государственной Академической хоровой капелле им. Ширмы, Государственном камерном хоре Белгостелерадио, ансамбле, «Чистый голос», рок-группе «Палац», государственном фольклорном ансамбле «Хорошки», государственном ансамбле народной музыки «Свята», и мн. др. Огромное количество выпускников ЦК работает на ниве образования и культуры в областных, районных центрах, в агрогородках, бережно сохраняя и развивая культурные традиции белорусского песенного искусства. 

События

Мы в социальных сетях

house-realestate.com

Министерство культуры Республики Беларусь             Rating All.BY  

Яндекс.Метрика